• e-asy 360

Arbejdsglæde og høj performance hænger uløseligt sammen. E-asy360 er designet til at hjælpe med at styrke performanceudviklingen, samtidig med at arbejdsglæden og tilfredshedsgraden hos den enkelte forøges.  

E-asy360 er et fleksibelt værktøj, der skaber overblik over potentielle udviklingsområder, samt giver et helhedsorienteret billede af organisationens styrker og svagheder. Med værktøjet måles der på feedback og performance på en struktureret og professionel måde. Derudover giver værktøjet jer en værdifuld viden til eksempelvis at vurdere, hvordan medarbejdere og ledere oplever hinandens kompetencer og udviklingspotentialer. 

Dette værktøj har flere aspekter i sig, I kan selv skræddersy jeres spørgsmål hvis I har et konkret område som I ønsker at videreudvikle, eller I ønsker at finde ud af hvor det giver bedst mening at starte en udvikling. Der er også mulighed for at vælge vores prædefinerede spørgerammer. 

Værktøjet er udarbejdet til at sammenligne respondenternes feedback, og herefter give et klart overblik over organisationens svagheder og styrker. En vigtig betragtning at gøre sig her er, at feedback ikke er en objektiv beskrivelse eller en endegyldig sandhed. Feedback er subjektivt, og dermed et øjebliksbillede af situationen. Værdien findes hos medarbejderne, da det er deres beskrivelser og tilfredshed der kommer til udtryk. 

Endnu en vigtig betragtning er, at feedback er en svær størrelse at arbejde med. Den kan både såre, motivere eller inspirere. Den kan være ærlig og konkret, eller fordrejet i et forsøg på at fortælle det, den anden gerne vil høre. Det er i alles interesse at den ærlige og oprigtige feedback er bedst, men for mange kan det være svært at sige højt – hvilket kan betyde ophobning af frustrationer, som kan påvirke energi og arbejdsglæde. 

Af den grund er e-asy360 et stærkt værktøj da virksomheden har mulighed for at få et mere oprigtigt indblik i vigtige og konkrete situationer, og herudfra kunne evaluere og optimere. Sammen kan vi konkretisere hvor jeres udviklingsområder er, og lægge en målrettet og systematisk handleplan, så I sikres en konstant videre udvikling.  

Hvad kan profilen bruges til

  • Performance og udvikling 
  • Medarbejder og lederfeedback 
  • Forandringsprocesser 
  • Forbedring af samarbejdsrelationer