• e-disc

E-disc profilen er designet til at portrættere respondentens foretrukne adfærd. Alle mennesker har aspekter af de fire farver, dog i forskellig grad. Derfor er profilen unik, og anviser respondentens primære og essentielle styrker.

Det teoretiske afsæt for e-disc profilen er evolutionspyskologiens “Fundamental Two”, “Theory of Human Behaviour” og Adlers “Psychological Types”. E-disc profilen er en enkel fremstilling af det interpersonelle circumplex (cirklen). Det sikrer at profilen påviser de mest typiske adfærdsmønstre, altså i forhold til hvordan respondenten forholder sig til andre og til løsning af opgaver.  

Overordnet set er profilen opdelt i fire farver, som hver repræsenterer fundamentale drivkræfter hos mennesket. De fire drivkræfter kan hver især underopdeles i to facetter – som vil give et mere nuanceret resultat. Dette får man i en e-interpersonal profil med otte karaktertræk fremfor fire.

E-disc er et profilværktøj, der danner et overblik over adfærd ud fra fire drivere. Den viser hvordan vi påvirker og kan blive påvirket af andre. Profilen har til opgave at belyse hvilke opgaver og situationer respondenten fungerer bedst i.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vores erfarne konsulenter står klar med effektive skræddersyede løsninger til netop jeres virksomheds behov og udfordringer. Vi samarbejder om at finde jeres centrale problemstillinger, hvorefter vi samme udarbejder et forløb som tager udgangspunkt i den konkrete situation I står i. E-disc fokuserer på den enkelte medarbejder, og vi kan derfor forøge den enkelte medarbejders arbejdsglæde, motivation og engagement indefra i samspil med jer. Vi ser på jeres interne styrker og begrænsninger og giver jer værktøjer til at løse udfordringerne.

Forløbet kombinerer hjemmearbejde, gruppesamtaler og individuel sparring. Gennem forløbet får medarbejderen mulighed for at reflektere over egen selvopfattelse på arbejdspladsen, samt blive bevidst om egne styrker og begrænsninger.

Du kan bruge profilen til

  • Projektgrupper
  • Studerende
  • Karriereudvikling
  • Medarbejderudvikling
  • Coaching og personlig udvikling
  • Bedre kommunikation og samarbejde
  • Konflikthåndtering