• e-five factor

  e-five factor uden baggrund

E-fivefactor er det mest omfattende og dybdegående profilværktøjer, idet den afdækker op til 30 personlighedstræk. Profilen belyser de grundlæggende personlighedstræk samt en dybdegående beskrivelse og indsigt i skyggesider, integritet, succesfaktorer og risikofaktorer. Værktøjet kan derfor beskrive dybere bevæggrunde bag forskellige handlinger.

Det teoretiske afsæt for e-fivefactor profilen er den mest internationalt anerkendte og videnskabeligt dokumenterede model for personlighedstræk, nemlig ‘Big Five’ eller femfaktor-modellen. Profilen tager sit afsæt i IPIP-NEO, der er udviklet af internationalt anerkendte personlighedforskere såsom Goldberg, Hogan og Clonninger. Internationalt er den valideret på mere end 5 mio. personer.  Vi er, ifølge forskerne, født med forskellige personlighedstræk, på samme måde som vi er født med forskellig IQ. e-fivefactor arbejder med fem områder hvorigennem man kan blive klogere på et individs personlighedstræk. Profilen viser en score på hvert område (høj, middel og lav). Den giver et dybdegående indblik i en ledende medarbejders karaktertræk og adfærd. Den er værdifuld til rekruttering af ledere og specialister. I forbindelse med leder- og specialistudvikling giver den en dybere indsigt i skyggesiderne samt adfærd under pres, da der måles på personlighedstræk i forhold til robusthed og Resilience. Derudover viser den sammenhængen mellem personlighed og performance, der måles ud fra målbarhed, vedholdenhed og grundighed. Profilen kan dermed sige meget om ledelsesstilen og derigennem også sige noget om kulturen i organisationen.

Hvad kan du bruge profilen til?

 • Rekruttering på leder- og specialistniveau
 • Udvikling på ledelsesniveau
 • Afdækning af succesfaktorer
 • Identificering af risikofaktorer
 • Indsigt i dybdegående beskrivelser af testpersonen

De fem hovedsøjler

Dette profilværktøj har baggrund i de fem hovedsøjler i personligheden, som også bliver kaldt ‘The Big Five’.

I modellen bliver der scoret fra lav til høj inden for de fem hovedsøjler.

Robusthed (fra såbar til robust)

Underfacetter:

 • Ubekymrethed
 • Håndtering af modløshed
 • Stresshåndtering
 • Vredeshåndtering
 • Selvværd
 • Energiniveau

Ekstroversion (fra indadvendt til udadvendt)

Underfacetter:

 • Imødekommenhed
 • Hjælpsomhed
 • Indføling
 • Selskabelighed
 • Optimisme
 • Emotionalitet
 • Rummelighed
 • Tillid til andre

Åbenhed for nyt (fra konventionel til nytænkende)

Underfacetter:

 • Nytænkende
 • Intellekt
 • Iderig
 • Fantasi
 • Æstetik
 • Forandringslyst

Venlighed (fra selvisk til venlig)

Underfacetter:

 • Hjælpsomhed
 • Tolerance overfor andre mennesker
 • Tillidsfuldhed
 • Relationsforståelse
 • Oprigtighed

Samvittighedsfuld (fra uansvarlig til samvittighedsfuld)

Underfacetter:

 • Pligtopfyldenhed
 • Målrettethed
 • Selvdisciplin
 • Selvtillid
 • Struktur og orden
 • Omhyggelighed

Der måles også på Grit og Robusthed

 • Grit/consenciousness: Interesse og vedholdenhed i forhold til at opnå langsigtede mål.
  Beregnet ud fra trækkene: Målrettethed, selvdisciplin, pligtopfyldenhed og selvtillid
 • Robusthed/resilience: Evne til at håndtere modgang samt evne til at komme igen efter nederlag.
  Robusthed er beregnet ud fra: Sårbarhed, håndtering af modgang og stresshåndtering.