• e-interpersonal

E-interpersonal profilen beskæftiger sig ligesom e-disc med adfærd og præferencer. E-interpersonal er en dybdegående profil af respondenten. Profilen går ind og belyser respondentens primære styrker og mest typiske adfærdsmønstre, herunder hvordan respondentens samspil med andre ser ud.

Profilen har sit teoretiske afsæt i evolutionspsykologisk teori samt det interpersonelle circumplex (cirkel), der afdækker interpersonelle træk, adfærd og motiver, som bygger på evolutionspsykologiens “Fundamental Two”. Cirklen afspejler en vægtet kombination af disse to dimensioner i otte facetter. Profilen opdeler profilfarverne i fire adfærdstræk på samme måde som e-disc – forskellen ses dog i de fire karaktertræk, som hver opdeler sig i yderligere to karaktertræk. Dette frembringer otte karaktertræk som giver en klar forståelse af, hvorfor man reagerer som man gør. I e-interpersonal profilen fremkommer der et bredere og mere detaljeret spektrum af personlighedssammensætninger. Vi ser herudover på hvordan respondenten bedst kommunikere med sine omgivelser fremadrettet.

E-interpersonal forholder sig til gritscore, som beskriver udholdenhed og lidenskab for at nå langsigtede mål, indre faktorer såsom motivation og passion er den primære tilgang til problemløsning. Derudover forholder profilen sig til robusthedscore, som beskriver medarbejderens håndtering af stress, den udleder derudover også hvordan forhindringer og opgaver overkommes bedst for den enkelte. En høj gritscore og robusthedsscore er værdifuldt i medarbejdere, da det betyder høj motivation for at nå langsigtede mål, samt at de ikke lader forhindringer stoppe dem.

En e-personal profil sammenholdt med en e-stimate IQ-potential profil giver det ultimative grundlag for rekruttering af den bedst egnede kandidat til en stilling.  

Sådan kan vi hjælpe jer

I et forløb med os, vil vores konsulenter give dig en klar gennemgang af profilerne, herefter sammenfattes hvad din virksomhed har behov for, i forhold til at skabe fremtidig succes og motiverede medarbejdere. Vi vil i samspil med jer, skræddersy et forløb som passer til jeres behov.

Hvad kan profilen bruges til?

  • Rekruttering
  • Medarbejderudvikling
  • Lederudvikling
  • Talentudvikling
  • Coaching og personlig udvikling
  • Bedre kommunikation og samarbejde
  • Konflikthåndtering
  • Salgstræning