Vi tilbyder

Workshops 

I vores workshops samler vi 10-50 aktivt deltagende personer om forskellige øvelser. Her arbejdes der koncentreret og praktisk med løsninger af specifikke opgaver. Dette er en mere involveret arbejdsform, en samskabende proces, hvor deltagere udveksler ideer og erfaringer med hinanden. Arbejdet er ’hands on’  og fokusset er samarbejde og vidensdeling. Programmet er løsere sat op, så der er tid til fordybelse, samtale og samarbejde. Opgaverne bliver skabt på baggrund af temaer, hvor vi sammen udforsker forskellige aspekter. 

Vores workshops betales pr. person. 

Vi kan også lave skræddersyede workshops tilpasset jeres virksomheds situation, ønsker og behov. 

Foredrag 

Vores foredrag er en mundlig præsentation af et konkret emne. Her præsenterer vi én oplægsholder der kommer i en til tre timer og holder oplæg. Her går vi i dybden med udvalgte emner, inviterer eftertanken og undringen indenfor og åbner op for debat i rummet. Vores foredrag lægger altid op til refleksion, inspiration og udvikling. 

Vores foredrag betales pr. person. 

Vi kan også lave skræddersyede foredrag tilpasset jeres virksomheds situation, ønsker og behov. 

Kurser 

Vores kurser skal ses som undervisningsforløb, der skal informere deltagerne om et bestemt emne. Disse kan foregå over en eller flere dage, og der vil som oftest være en smule litteratur tilknyttet kurset. Med fra kurset får deltageren ikke kun en masse tillært viden der kan elevere din jobfunktion, men deltageren får også et kursusbevis, som fungere som dokumentation på de nye kompetencer. 

Vores kurser betales pr. person. 

Konferencer

Vores konferencer skal ses som større og mere officielle møder. Vores konferencer er som oftest længerevarende, og forløber over en til flere dage. Midtpunktet for enhver af vores konferencer bliver det udvalgte tema. Konferencen vil være bygget på flere forskellige indslag, såsom foredrag, taler, workshops, diskussioner, paneler. Her sammenbringer vi mennesker der alle er interesserede i det samme emne, og invitere til udveksling af viden, erfaring og synspunkter.     

Vores konferencer betales pr. person. 

Temaer:

    Investering 

  Vigtigheden af Netværk 

    Mennesker vs. maskiner 

    Virksomheder med gennemslagskraft 

    Maksimering af din virksomheds rækkevidde 

Fra en god ide til virksomhed