• IQ-potential

En IQ test måler en respondents evne til at analysere og løse komplekse opgaver, og den er derfor vigtig i organisatoriske sammenhænge. Stillinger med betydelig kompleksitet og en lav grad af rutine stiller højere krav til en medarbejders intelligens og evne til at lære. 

Det er vigtigt at huske at IQ-testen giver et stærkt repræsentativt billede, men det er ikke det eneste der påvirker en medarbejders performance i en stilling. Der er også aspekter såsom motivation, erfaring, personlighed og sociale egenskaber der har betydning. Derfor vil rekrutteringsprocessen være en kombination af data fra IQ-testen sammen en e-stimate personlighedsprofil. 

Sådan kan vi hjælpe jer

Vores engagerede konsulenter kan stå for jeres rekrutteringsproces og scanne markedet for jer. Når vi er enige om hvilke profiler I søger, så tager vi os af alt det praktiske. Vi hjælper jer med at finde den helt rette kandidat. Vi tilbyder derudover, at være sparringspartner for jeres organisation under rekrutteringsprocessen. Her kan vi forklare hvad IQ profilrapporterne siger, samt rådgive jer i, hvilke respondenter der bedst kan løfte jeres stilling. 

Hvad får man i en medarbejder med høj IQ?

  • En der opfatter og bearbejder informationer hurtigere 
  • En der har en bedre hukommelse 
  • En der har en større kapacitet til at tilegne sig ny viden 
  • En der er observerende 
  • En der er nysgerrig
  • En der løser problemer effektivt
  • En der kan tænke abstrakt og innovativt 
  • En der har lettere ved at skifte retning og strategi