Vi tilbyder

Iværksætter-forløb

Går du med en iværksætterdrøm i maven? Så søg optagelse på Founder Institutes 14-ugers iværksætterprogram. Founder Institute arbejder med iværksættere i nogle af de tidligste stadier i startup-processen. Founder Institute skaber strukturerende rammer for din virksomhedsudviklingsproces.

Læs mere om Founder Institutes iværksætterforløb her.

Konsulentydelser

Konsulenterne fra Ex3 kan hjælpe jer med at …

Læs mere om vores konsulentydelser her (skal linkes).

Oplæg & foredrag

Få indspark og bliv inspireret. Deltag i vores workshops, foredrag og konferencer med fokus på iværksætter-temaer såsom:

 • zzzzz
 • xxxx
 • qqqqq
 • fffff

Læs mere om vores iværksætterforedrag og -oplæg her (link skal indsættes).

Mentorsamarbejde

Få et mentorsamarbejde med en succesfuld iværksætter, der tidligere har været igennem de udfordringer, som man kan komme ud for som iværksætter. Vi har bl.a. hjælpe jer med:

 • zzzzz
 • xxxx
 • cccc
 • bbbbb

Læs mere om vores mentorsamarbejde her (indsæt link).

Hvad er en iværksætter?

I dagens Danmark er der stor debat om hvorledes man definerer en iværksætter. Nogle har en meget bred definition, andre en mere snæver. Der er også uenighed om hvorvidt det at være iværksætter er en stillingsbetegnelse, en medfødt evne, et handlemønster, et personlighedstræk eller en hobby. Således er der ingen optrukne linjer i sandet, og at finde én endegyldig sandhed kan virke umuligt. 

Nedenstående beskrivelse er derfor Ex3’s egen fortolkning og definition af, hvad vi mener en iværksætter er. 

Vi ser en iværksætter som værende en person der starter en ny virksomhed. En iværksætter tager en god ide og udvikler en forretning på baggrund af denne. I vores definition af begrebet skelner vi mellem at være ‘selvstændig’ og være ‘selvstændig iværksætter’, forskellen er at iværksætteri skal have et element af innovation. Derudover er der flere karakteristikker der går igen i de mange beskrivelser af hvad en iværksætter er. Her har vi udvalgt nogle, der er i overensstemmelse med vores definition. Vi mener at en iværksætter kan beskrives som værende passioneret, optimistisk, risikovillig, robust, fokuseret, handlingsorienteret og som havende evnen til at tænke ud af boksen. Afslutningsvis findes der flere typer af iværksættere, eksempelvis entreprenører, intreprenører og værksiværksættere. 

Typer af iværksættere

Iværksætteri er et paraplybegreb der dækker over mange områder og definitioner, i forbindelse hermed kan man argumentere for, at der findes lige så mange måder at være iværksætter på, som der er iværksættere. I de kommende afsnit har vi derfor forsøgt at skabe et overblik over forskellige typer af iværksættere. 

Entreprenøren

En entreprenør er en iværksætter der starter en virksomhed fra bunden og driver denne som selvstændig. Ordet entreprenør stammer fra det franske ’entreprende’, der betyder ’at gennemføre’. Således kan entreprenøren ses som en, der gennemfører dannelsen af en ny virksomhed.

Intraprenøren

En intraprenør er en iværksætter der starter nye projekter, der åbner og udvikler forretningsområder i en allerede eksisterende virksomhed. En intraprenør er derfor ansat til at forretningsudvikle på områder som; produkter, services eller ydelser. 

Vækstiværksætteren

En vækstiværksætter er en person som bliver iværksætter, primært med fokus på at vækste en virksomhed. Disse iværksættere har ofte stort fokus på at skalere virksomheden, så de får en høj omsætning og mange ansatte. Vækstiværksættere bliver ofte også omtalt som gazeller.

Hvordan måles succes?

Ex3’s syn på succes

Profit er den mest traditionelle måde at måle succesen af en forretning på. Ex3 har fokus på at måle en virksomheds økonomi på udfra vores tre faktorer – empowerment, evolution & entrepreneurship, i stedet for kun at have vækst og profit for øje. Med ‘evolution’ i Ex3 hjælper vi med at udvikle på dit eksistensgrundlag, med fokus på bæredygtige vækst- og innovationsmuligheder. Virksomheder der driver forretning ved brug af de 3 e’er, tilsidesætter den traditionelle, kortsigtede forretningsmæssige logik, for istedet at profitere på investeringer der “gør godt” – socialt og miljømæssigt. Her bruger vi i ex3 også begrebet ‘æredygtighed’, idet vi hjælper virksomheder til at sætte en ære i drive en forretning med mening bag. Den økonomiske profit er derfor, ikke længere fokus, men midlet og en af målene i en langsigtet strategi mod global bæredygtighed.

Profit er også essensen bag iværksætteri, hvor idéer, formål og vision skal æres med respekt, anerkendelse og stolthed, imens de føres ud i livet. Ved at stille skarpt på bæredygtige løsninger styrker vi den fælles oplevede værdi, så flere slutter sig til med investeringer og markedsføring. Iværksættere med en god idé har ofte øje for nye markeder og en verden i forandring, og står med innovative løsninger, der skubber til den bæredygtige dagsorden. Det højere formål, med at skabe bæredygtige løsninger, udelukker heldigvis ikke økonomisk succes. Beregninger fra den internationale Business and Sustainable Development Commission viser, at hvis Verdensmålene bliver indfriet til 2030, åbner det op for nye markedspotentialer på 12 billioner dollars om året verden over (kilde www.verdensmaal.org). Derfor tror vi på at støtte og give iværksættere ressourcerne til at skabe løsninger, der kan forandre verden. 

VORES SAMARBEJDE MED FOUNDER INSTITUTE

Founder Institute er verdenens førende accelerator for start-up virksomheder. De fokusere på, at hjælpe teknologiske eller teknologibaserede virksomheder i opstartsfasen, gennem et fire måneders program. Founder Institutes program bruges som oftest til at teste start-up ideer, opbygge teams, få de første kunder og skaffe finansiering. Founder Institute havde deres opstart i 2009 i deres hovedkontor i Silicon Valley. Sidenhen har de udvidet globalt, og har den dag i dag afdelinger 65 lande og 180 byer, hvori Danmark er blandt de nyeste tilkommende. Derudover har Founder Institute siden 2009 hjulpet over 4.000 start-up virksomheder, hvilket ifølge os gør dem til de bedste på markedet. 

Ex3 agerer aktiv samarbejdspartner med Founder Institute, idet vi deler grundsynet om, at bæredygtig forretningsudvikling har et element af innovation. På baggrund af dette ønsker vi at støtte udviklingen af innovative ideer i Danmark. Derudover ser vi samarbejder med Founder Institute relevant, da de arbejder ud fra ideen om, at førende virksomheder starter med gode mennesker. Founder Institute arbejder derfor med det vi kalder ’væredygtighed’ (menneskelig kapital) og ’æredygtighed’ (at sætte stolthed noget, i dette tilfælde en ide). De vægter dermed mennesket/menneskerne bag ideen lige så højt som ideen selv. 

Vi støtter op om Founder Institutes grundlag og værdier, og vi hjælper dem derfor med: 

 • Nogle af vores medarbejdere agerer mentorer hos dem 
 • Vi hjælper dem med at finde investorer og sponsorer til programmerne 
 • Vi hjælper med sponsorater 
 • Vi har deres logo på vores hjemmeside, og linker til deres 
 • Vi oplister dem under vores partnerskaber 
 • Vi laver omtale om Founder Institute 
 • Vi laver omtale om Founder Institute hjulpet over 4.000 start-up virksomheder