SKAL JERES VIRKSOMHED

VÆRE BEDRE TIL AT

LØSE KONFLIKTER OG

FOREBYGGE DEM?

KONFLIKTHÅNDTERING