• Kulturanalyse

Alt hvad der sker mellem mennesker kaldes kultur. Vi taler om rutiner, ritualer, strukturer, processer, selv de små indbyrdes aftaler der indgås. Det er ofte noget der ikke diskuteres, for det er bare normen i virksomheden, og den røde tråd medarbejdere og ledere automatisk navigerer efter. Kulturen er en bestemmende faktor, for hvordan adfærden udformes i forskellige situationer, som eksempelvis ved beslutningstagning, videregivelse af informationer og intern kommunikation.

Organisationskulturen er et helt essentielt element i jeres virksomhed, da dét kan være det bærende element i fremtidig fiasko eller succes. Derfor er det vigtigt at interessere sig for hvordan man skaber en god og udviklende organisationskultur, og påvirke den i en positiv retning.

Kulturanalysen fra E-stimate er defineret ud fra fire overordnede kulturelle hovedtyper inden for en virksomhed. Grundlaget findes i de to hoveddimensioner ”eksternt fokus vs. Internt fokus” og ”stabilitet vs. Fleksibilitet”. Når hovedtyperne sammenholdes og kombineres, giver det de fire kulturtyper vi arbejder ud fra.

Sådan kan vi hjælpe jer

Ved hjælp af e-stimates kulturanalyse går vi i dybden med de fire kulturtyper. Vi underopdeler hver af de fire kulturtyper i to underfacetter hver, hvilket giver et langt mere nuanceret og præcist billede på kulturen i jeres virksomhed. Ovenstående definitioner af virksomhedskulturer er trukket skarpt op, men organisationer vil som oftest indeholde flere aspekter fra de forskellige kulturer. Vi kan hjælpe jer med at tydeliggøre kulturaspekterne og herefter se på hvor faldgruberne er samt hvilke elementer som er væsentlige at arbejde videre med. Vi matcher gerne kulturanalysen op med personprofilernes otte karaktertræk, for at give jeres virksomhed det ultimative indblik i situationen.

Du kan bruge det til

 • At få et databaseret kulturtjek
 • Sammenlægning af afdelinger eller teams
 • Et konkret værktøj til at skabe forandringer
 • At styrke eller dæmpe en bestemt kulturtype
 • Sammenholde kulturforskelle mellem afdelinger

Rød kultur

 • Krævende og resultatorienteret
 • Præget af vindermentalitet
 • Konkurrenceevne og produktivitet
 • Specifikke målsætninger
 • Profitmaksimering
 • Fokus på klar og aggressiv strategi

Gul kultur

 • Dynamik, kreativitet og nytænkning  
 • Fokus på det nye og unikke
 • Kaos og mangel på retning (omverden opleves som omskiftelig og turbulent)
 • Banebrydende idéer er vejen til succes
 • Fokus på fleksibilitet og innovation

Grøn kultur

 • Teamwork
 • Loyalitet
 • Samme værdigrundlag og formål
 • Medarbejderinvolvering
 • Loyalitet
 • Fokus på inddragelse og undgåelse af konflikter

Blå kultur

 • Formaliseret og struktureret
 • Procedurer og stabilitet
 • Forudsigelighed og kvalitet
 • Formelle regler
 • Klare retningslinjer
 • Kontrol er nøglen til succes
 • Fokus på at følge regler og procedurer