• teamprofilen

Konkret indsigt til udvikling og sammensætning

Teamprofilen er et stærkt værktøj til både at sammensætte det rigtige team, styrke teamets udvikling, sikre effektiv kommunikation og samarbejde – og ikke mindst – skabe forståelse for forskellighed i teamet. Det er oplagt at anvende teamprofilen ved sammensætning af teams & projektgrupper. Samt ved rekruttering af teammedlemmer til eksisterende teams – eller til omplacering af medarbejdere i virksomhedens afdelinger.

Der er stor værdi af at anvende profilen til udviklingen af eksisterende teams. Farverne og den enkle grafik, gør profilen let forståelig – og at den anvendes i praksis. Profilen er derfor et stærkt værktøj ved samarbejdsproblemer, og som afsæt for udvikling når der ikke performes tilfredsstillende.

Teamprofilen bygger på anerkendte psykologiske teorier om menneskelig adfærd. Fundamentet bag er e-interpersonal, et forskningsbaseret personlighedsværktøj, der tager afsæt i ‘Theory of Human Behaviour’ samt Interpersonal Circumplex-modellen. Begge teorier har fokus på de primære motivationsfaktorer, samt vores adfærd i sociale interaktion med andre mennesker.

Sådan kan vi hjælpe jer

Vores konsulenter kigger på teamprofilens svar og data. Derudfra kan der arbejdes med at styrke teamets udviking samt samarbejde og kommunikation. Det er kombinationen af data og gruppesamtaler, som giver det bedste udgangspunkt for et udbytterigt samarbejde. Vi vil sammen udvikle en omgangstone samt handlingsplan – på den måde får I holdbare redskaber til at forbedre samarbejdet. 

Du kan bruge profilen til

  • Teamudvikling
  • Teamsammensætning
  • Forbedre performance
  • Styrke kommunikation og samarbejde 
  • Fastlægge personlige kompetencer i forskellige teams 
  • Rekruttering af ny medarbejder i et team 
  • Konflikthåndtering mellem teammedlemmer 
  • Hvis virksomheden skal gennem en stor omvæltning